Шарын МҰТП аумағында орнатқан фототұзақтарға тіркелген Сібір таутекелері.

Бейне сілтемесі осында